Adatvédelmi Szabályzat

SPORT DIVISION SPORTRENDEZVÉNY SZERVEZŐ KFT. Adatvédelmi és Biztonsági Szabályzata

Általános információk

A jelen Adatvédelmi és Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Sport Division Sportrendezvény Szervező Kft. (a továbbiakban: Sport Division) valamennyi szervezetére vonatkozik. A Sport Division a jelen Szabályzatban leírtak szerint gyűjti, kezeli, használja és dolgozza fel az Ön személyes adatait.
A Szabályzat mindenben megfelel a Magyar Köztársaság törvényeinek, különös tekintettel a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény).
A Sport Division minden ésszerű intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelme és titkosságának megőrzése érdekében, beleértve a jelen www.b33.hu weblapon (a továbbiakban: Weblap) tett látogatásait összegző információkat is. A Sport Division az Önről szerzett személyes adatokat csak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, és az alábbiakban felvázolt célok elérésének érdekében tárolja, kezeli, illetve dolgozza fel.

Milyen jellegű személyes adatot gyűjtünk Önről?

Annak érdekében, hogy Ön igénybe vehesse a Sport Division szolgáltatásait, a Sport Division gyűjti, feldolgozza és tárolja személyes adatait. A Sport Division ezen eljárása során a magyar jog szabályai szerint jár el. A Sport Division az Ön személyes adatait csak olyan mértékben és kizárólag olyan célokra gyűjti, és dolgozza fel, amennyire arra a szolgáltatásainak nyújtásához szükség van, amelynek a pontos módját a “Milyen módon használjuk fel személyes adatait?” című fejezetben mutatjuk be.
A Weblap meglátogatásával Ön beleegyezik a Szabályzatban foglaltakba, valamint abba, hogy a Sport Division anonim módon webes statisztikai adatgyűjtést végez, amely során figyeli a leggyakrabban látogatott oldalait. Ezek a statisztikai adatok – mivel nem tartalmazzák a látogatók azonosításhoz szükséges személyazonosításra alkalmas adatokat – továbbíthatóak megbízható harmadik fél részére.

Linkek

A Weblap használata során Ön linkeken keresztül más weblapokra is ellátogathat. A Szabályzat nem vonatkozik a linkeken keresztül elérhető egyéb weblapokra. A Sport Division ebből következően nem vállal felelősséget semmilyen olyan személyes adat tekintetében, amelyet Ön a Weblapunkat elhagyva harmadik személynek a fent említett linkeket használva szolgáltatott.

Személyes adatainak felhasználása

Az Ön személyes adataihoz csak a Sport Division azon alkalmazottai jogosultak hozzáférni, akik a személyes adatok kezeléséért és feldolgozásért felelősek. A Sport Division alkalmazottai szigorú szabályok szerint járnak el, továbbá titoktartási kötelezettség terheli őket a személyes, és az egyéb adatok kezelése kapcsán.

Biztonság

A Sport Division minden ésszerű intézkedést megtesz, valamint minden elérhető technikai és egyéb eszközt felhasznál annak érdekében, hogy az Ön által nyújtott adatok biztonságát, integritását és titkosságát megfelelő módon megőrizze, valamint hogy a személyes adatokkal való visszaélést elkerülje.
Ilyen eszköz az elektronikus továbbítás során alkalmazott titkosítás, illetve az azonosítási mechanizmus.

Milyen módon használjuk fel személyes adatait?

A Sport Division a regisztráció során elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és egyéb internetes tartalomszolgáltatás érdekében használja fel az Ön személyes adatait.
Ide értendő a Sport Division által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos szakmai szervezetek (pl.: MKOSZ, FIBA) vagy társszervezők által előírt adatszolgáltatási kötelezettségekre, ami magába foglalhatja rendezvényekre regisztrált (nevezett) és a versenyeken szerepelt versenyzők személyes adatait is.
Ezen felül a Sport Division anonim, statisztikai célú adatgyűjtést folytat, amelynek célja, hogy kiszolgálja ügyfelei szükségleteit. A fenti adatgyűjtés segítségével a Sport Division felülvizsgál hatja, és fejlesztheti a potenciális és már létező ügyfelei számára kínált szolgáltatásokat.
Amennyiben Ön a regisztráció során kifejezetten hozzájárul, úgy a Sport Division jogosult hírleveleket küldeni Önnek. Erről a szolgáltatásról időbeli korlátozás és indokolás nélkül bármikor jogosult leiratkozni.
A Sport Division a következő célokra használhatja fel személyes adatait – Az Ön személyazonosságának megállapítása végett, – A szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatteremtési célból, abban az esetben, ha ez egyébként szükséges, vagy helyénvaló, – Adatszolgáltatás a rendezvényekkel kapcsolatos szakmai szervezetek (pl.: MKOSZ, FIBA), vagy társszervezők felé, – A Sport Division Kft. rendezvényeivel (a továbbiakban: Rendezvények), vagy az Sport Division tevékenységével kapcsolatos tájékoztatási célokból addig, amíg Ön a Weblapon regisztrált, – Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és egyéb internetes tartalomszolgáltatás nyújtása céljából, – Anonim statisztikai adatszerzés céljából, – A Weblapon keresztül történő bankkártyás fizetés lebonyolítása céljából.
Amikor Ön a Sport Division-nél ügyfélként regisztrál, a fentieken felül lehetősége lesz igénybe venni, egyéb (marketing) szolgáltatásainkat. Ezen marketing szolgáltatás igénybevételével: – rendszeresen tájékozódhat a Sport Division által kínált termékekről, szolgáltatásokról, valamint – rendszeresen értesítjük olyan eseményekről és felmerülő lehetőségekről, amelyek az Ön számára lényegesek lehetnek.
Cégünk nem értékesíti, vagy továbbítja marketing célokból harmadik személyeknek az ügyfelek személyes adatait. Ha a fent említett marketingszolgáltatásokra feliratkozott, akkor azokat utóbb az elektronikus levelek alján található link segítségével jogosult bármikor lemondani.

Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetésről szóló részletes tájékoztatást a Rendezvények oldalain található menüpontok (pl.:GYIK, a Regisztráció és a Nevezés és a Letölthető dokumentumok) alatt találja. A tájékoztató anyagokat a szolgáltatás igénybevétele előtt, kérjük, olvassa át.

Adattovábbítás

Ön a Sport Division-nél történő regisztrációjával kifejezetten beleegyezik személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belüli, bármely olyan hatóság részére történő adattovábbításhoz, amelyre a
Sport Division jogszabályi előírás alapján köteles.
Ön a Sport Division-nél történő regisztrációjával kifejezetten beleegyezik személyes adatainak a rendezvényekkel kapcsolatos szakmai szervezetek (pl.: MKOSZ, FIBA), vagy társszervezők részére történő adattovábbításhoz.
A Sport Division a Rendezvényeken résztvevő Ügyfelek szükséges személyes adatait kizárólag a saját adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeli. Egyébként a Sport Division személyes adatokat marketing céllal harmadik személyeknek nem továbbít.

Adatainak frissítése

Bármikor értesítheti a Sport Division-t az adatait érintő bármely változásról, illetve kérheti személyes adatainak törlését egy erre vonatkozó e-mail küldésével az alábbi e-mail címre: info@b33.hu. Az Ön utasításainak megfelelően adatváltoztatási, és/vagy adattörlési kérelmének eleget fogunk tenni, kivéve, ha szabályozási vagy egyéb jogi előírások miatt, vagy szolgáltatások nyújtása érdekében, vagy megfelelő üzleti nyilvántartások készítése miatt kötelesek vagyunk személyes adatait megőrizni.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Ön nem köteles semmilyen személyes adatát a Sport Division-nek átadni. Ugyanakkor, a regisztrációs adatlap kitöltése nélkül Sport Division-nek nem áll módjában Önt regisztrálni, egyéb szolgáltatást, segítséget nyújtani, vagy információt az Ön rendelkezésére bocsátani.
A magyar adatvédelmi szabályok és hatályos törvények értelmében Önnek jogában áll tájékoztatást kérni a Sport Division-től az Önről tárolt és kezelt összes személyes adatról, valamint kérheti azok helyesbítését, illetőleg jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével személyes adatai törlését.
Amennyiben kérdése merülne fel a személyes adataival és azok őrzésével kapcsolatos bármely ügyben, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen: info@b33.hu.

A szabályzat módosítása

Az Sport Division bizonyos időközönként bármely okból módosíthatja a Szabályzatot. Az Sport Division a Szabályzat módosításáról az egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat Weblapon történő közzétételével értesíti Önt. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen átnézze a Szabályzatot. Ha Ön használja Weblapot bármilyen ilyen módosítást követően, akkor az ilyen használt a módosítások elfogadását jelenti.

Jogorvoslat és vásárlói reklamáció

A Szabályzat által nem érintett kérdésekben, a hatályos magyar jog az irányadó.
Esetleges vásárlói reklamáció, illetve vélt, vagy lehetséges személyes adatot érintő szabálytalanság esetén az ügyfelek e-mailben fordulhatnak hozzánk a info@b33.hu e-mail címen. A magyar adatvédelmi szabályok alapján panaszt nyújthat be a Magyar Adatvédelmi Biztos Hivatalához az alábbi weblapon:  http://abiweb.obh.hu/abi/ illetőleg bírósághoz is fordulhat az adatkezelő ellen.

X